DemoLAQ
DemoLCM
Login
Broschyr
info@luvian.se
Stefan 070-6010624
Thomas 070-1883538

EnergiSmart Hälsosam Komfort

Komplett funktionalitet och suverän energieffektivitet i en framtidssäkrad sammanhållen infrastruktur.

Hälsa och klimat

Astma, allergi, torra ögon, kronisk snuva, trötthet, huvudvärk .....
Luvian System medför snabbt påtagliga förbättringar för människor med besvär.

Läs mer

Kyla

Luvian System innebär central luftkonditionering på köpet. På samma sätt som värme distribueras kyla under den varma årstiden. Sval ren luft i alla rum till en löjligt låg kostnad. Inga bullriga punktlösningar som kräver underhåll och uppmärksamhet.

Läs mer

Luftrening

Fjälluft Hemma! Man märker omedlbart skillnaden! Central luftrening. Både till-luft utifrån och inneluft renas samtidigt och kontinuerligt. Alla rum blir rena. Omfattande filterpaket. Försumbar energikostnad. 95+ procent rening. Inget buller.

Läs mer

Värme

Luftburen Värme är överlägset snabbast och mest energieffektivt. Integrerad med ventilationssystemet fixas galant snabba temperaturväxlingar och jämn spridning. Inget Kråk-eldande. Minimal och billig installation i kombination med modernt FTX-system.

Läs mer

Ventilation

Modern FTX-installation med energiåtervinning och kontrollerade flöden av till-luft och från-luft. Inga "hål i väggen" med kallras och ofiltrerad ute-luft. En utbyggnad "Luvian-style" innebär en mångdubbling av funktionalitet och nya möjligheter.

Läs mer

Komfort

Behaglig temperatur året runt utan justeringar. Ren luft i alla rum. Luftfuktigheten på lagom nivå. Överraskande låga energikostnader. Övervakningssystem som håller koll på underhållsbehov.
Lugna Puckar - Det är komfort!.

Läs mer

LUVIAN System®

Fördelar, förutsättningar, resultat och upplevelser

Fördelarna med med en installation av Luvian System är många. Redovisade mätresultat och kundnöjdheten i samtliga installationer är kvitto på att även högt ställda förväntningar har infriats. Att besöka eller bo i ett Luvian-hus är en påtaglig upplevelse och en stor lättnad för många med hälsoproblem.

Styrning & Övervakning

"Luvian Climate Management". Egenutvecklad lösning för högsta säkerhet och funktionalitet. Monitorerar kontinuerligt status och lagrar information om temp, luftfuktighet, energiförbrukning och underhållsbehov. Fjärrstyrning av temperatur mm.

Läs mer

Ekonomi och underhåll

Energiförbrukningen för värme, kyla, luftrening och ventilation är så låg att enbart faktiska siffror förmår övertyga "experter".
Underhållspunkter är centraliserade och övervakade för enbart behovsstyrda insatser.

Läs mer

Framtiden

Utvecklingen går snabbt framåt. Luvian är en stabil central plattform för att succesivt dra nytta av nya effektivare värmepumpar, vattenvärmare, solel, batterier, IoT-lösningar mm. Redan idag kan man skönja möjligheten att bli självförsörjande på el.

Läs mer

Nybygg eller Ombygg

Vid nybyggnation är Luvian System förmodligen den enklaste och billigaste lösningen för värme och ventilation. Luftrening och luftkonditionering får man på köpet. Vid ombyggnation krävs att ventilationsystemet moderniseras till FTX-standard.

Läs mer

Bakgrund och lösning

5:e generationens ventilationssystem som inte bara är ventilation. Luvian System är den totalintegreade kombinationen av alla basfunktioner för småhus och mindre fastigheter. Eliminerar mängder av problem med värme, kyla, "sjuka hus", energislöseri, underhåll, dålig luft .... osv

Läs mer

Övrigt

Luvian AB jobbar med energi, klimat, hälsa och ekonomi som en integrerad helhet. Det omfattar även moderna VP-vattenvärmare, solpaneler, elbilar, lagring av solel, optimeringsfunktioner och allt annat som kan ge synergi till framtidens totallösning.

Läs mer

REFERENSER

Nedan anges ett urval av referenser. Ombyggnationer och nybyggnationer. Hälsa och miljö. Komfort och ekonomi. Teknik och framtid.

Lysén

Att mäta är att veta
Erfarenhet!!! 2014 gjordes den första "fullvärdiga" Luvian-installationen i ett nybyggt hus om 186kvm.
Intensiva mätningar
2 vuxna och 2 barn
Energimätningar, temperatur luftfuktighet, luftkvalitet, buller
Allting har fungerat

Läs mer

Zedigh

Rejäl uppdatering
När paret Zedigh behövde byta ut sitt mer än 30 gamla värme o ventilations-system föll valet på Luvian. Elräkningarna, luftkvaliteten och miljöintresset var i fokus. Förväntningarna och förhoppningarna överträffades. Efter flera år gläds man fortfarande över skillnaden.

Läs mer

Söderlund

Alla bitarna på plats
Leif är en erfaren byggare.
Han har byggt massor av hus.
Han fattade direkt. Bergvärme-pump ville han dock kombinera med.
Att allting fungerar som det var tänkt är ingen överraskning men avsaknaden av buller är dock något som förvånar positivt.

Läs mer

Norling

Rent Hus
Kristoffer har en påfrestande allergi. Många bullriga punktlösningar var nödvändiga för att skapa en dräglig inomhusmiljö. Föräldrarna beslöt att bygga om och bygga rätt. Det krävdes ett Luvian-system. Nu är det tystare hemma, varmare golv, lägre elräkningar och Kristoffer är mycket nöjd med luften.

Läs mer

Gustafsson

Mammas hus
Byggare Petter lovade bygga hus till mamma. Mamman är miljö o energi-intresserad. Luvian System var en självklarhet. En innovativ ny lösning för integrerad vattenvärmare med utökad återvinning skulle installeras. Petter var inte orolig. Allting har fungerat perfekt. Energiförbrukningen är löjligt låg!

Läs mer

Stenvall

Myggfritt
Otto bygger ett drömställe i fjällen. Han är tekniskt kunnig, erfaren projektledare och intresserad. Bara det bästa är gott nog. Han har kunskaper för att fatta egna rätta beslut. Luvian var inte svårt. Han såg bara fördelar. Svalare och renare luft inomhus utan öppna fönster håller myggorna ute.

Läs mer

KONTAKT

Luvian AB har sitt säte i FALUN.
Samarbetsparterns och referensinstallationer finns över hela landet.
En Luvian-installation skall upplevas på plats varför besök bör ske vid någon av våra referensanläggningar.
Välkommen att ta kontakt med oss för bokning.

Företagsinformation

Org nr: 559022 - 4647
Bankgiro: 5018 - 8598

Luvian AB

Mobil: 070-6010624
Mobil: 070-1883538
E-post : info@luvian.se

Postadress:
Box 238
S-791 25 FALUN

Skicka ett meddelande
© Luvian AB 2021